Het raadsel van de verdwenen interne capaciteit

De post Content ontbreekt regelmatig in het oorspronkelijke budget van complexere webprojecten. Meestal is er wel een bedrag gereserveerd voor fotografie en video, maar niet voor het (her)schrijven van de teksten. Toch blijkt in bijna alle projecten dat juist daar extra geld voor nodig is. En daarbij gaat het om pittige bedragen. Hoe kan dat? En wat kun je er aan doen?

Lees verder

Rekenen met content

Als een webproject de deadline niet haalt, komt dat vaak door niet opgeleverde content. De nieuwe site staat als een huis, de gebruikers zijn getraind, maar de vulling -tekst en beeld- ontbreekt. Paniek. Moet er worden overgewerkt? Of extra redactionele capaciteit ingehuurd? Is daarvoor nog budget?

In deze post ga ik in op één van de oorzaken hiervan: het ontbreken van een consequent uitgewerkte breakdown van activiteiten rond content en de tijd die dit vergt. Hoe stel je zo’n breakdown op?

Lees verder